Pembentukan Penyelia Yang Berkualit by Devindran A/L Raju
Date: 19 & 20 February 2020 (Wednesday & Thursday)
Time: 9:00am to 5:00pm
Venue: Hotel Istana City Centre Kuala Lumpur
Introduction:
Penyelia merupakan aset penting untuk sebarang perniagaan, terutamanya syarikat besar, dan industri. Beberapa kemahiran penyeliaan teras diperlukan untuk menjadi seorang penyelia yang lebih baik. Penyelia memimpin pasukan, mengurus tugas, menyelesaikan masalah, membuat laporan dan banyak lagi. Salah satu tonggak pertumbuhan dalam perniagaan adalah untuk mempunyai kepimpinan yang baik dan kemahiran pengawasan terhadap pekerja dan ahli pasukan. 

Oleh itu, amat penting bagi penyelia untuk dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam kepimpinan, pengurusan dan penyeliaan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan dan berjaya. Kursus penyeliaan ini meliputi bidang penting yang diperlukan oleh penyelia. Melalui latihan, kajian kes, contoh praktikal dan garis panduan yang jelas, kursus ini akan membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai hasil melalui penyeliaan kakitangan yang berkesan.

Objectives:
Pada penghujung kursus 2 hari ini, para peserta berpeluang untuk:  

1. Meningkatkan gaya dan keupayaan memimpin dengan berkesan.
2. Memotivasi, memberi inspirasi dan mendapat komitmen daripada pasukan.
3. Merancang kerja dan memperuntukkan sumber-sumber
4. Meningkatkan kemahiran dalam melatih, berunding, mengawal dan menyelesaikan masalah.
5. Membina pasukan yang kuat dan komited untuk meningkatkan produktiviti.
Program Content:
Modul 1: Peranan Penyelia
1.1 Prinsip-prinsip pengurusan
1.2 Interaksi dengan ahli pasukan dan pengurusan
1.3 Ciri-ciri penyelia yang berkualiti

Modul 2: Ciri-ciri Kepimpinan
2.1 Kriteria pemimpin yang baik
2.2 Sumbangan pemimpin yang efisien
2.3 Konsep kepimpinan situasi

Modul 3: Mengatur dan Membahagi Tugas
3.1 Keperluan pembahagian tugas
3.2 Cabaran dalam pembahagian tugas
3.3 Mengatasi masalah berkaitan pembahagian tugas

Modul 4: Mengatasi Masalah dan Membuat Keputusan
4.1 Punca-punca masalah
4.2 Cara menganalisa dan mencari punca masalah
4.3 Langkah-langkah membuat keputusan yang berkesan

Modul 5: Kemahiran Berkomunikasi
5.1 Kepentingan Berkomunikasi
5.2 Kemahiran menyampaikan mesej & mendengar
5.3 Memahami halangan dalam komunikasi

Modul 6: Motivasi dan Pembangunan kakitangan
6.1 Mewujud dan mengekalkan suasana kerja yang baik
6.2 Kemahiran melatih dan berunding
6.3 Memahami praktis yang memberi motivasi

Modul 7: Pengurusan Masa & Penilaian
7.1 Bagaimana masa terbuang di tempat kerja
7.2 Menetapkan keutamaan & Menguruskan masa dengan bijak
7.3 Penilaian mutu kerja

Modul 8: Kajian kes & Diskusi kumpulan

Methodology:
• Syarahan
• Persembahan powerpoint
• Interaksi/ tugasan kumpulan
• Kajian Kes

Who Must Attend:
Pegawai, Penyelia, pentadbir dan ketua pasukan/bahagian yang ingin meningkatkan kemahiran mengurus kakitangan.
Investment Fees:
RM1,908.00 (Including 6.00% Service Tax) per participant (Standard Fee)
RM1,590.00 (Including 6.00% Service Tax) per participant (Early Bird Fee, register by 10 February 2020)

Group incentive: Register 3 participants from the same organization, the 4th participant is FREE. (Buy 3 Get 1 Free)
Registration:
There are 3 methods to register for this training:
  1. Kindly click here for online registration. Register Now.
  2. Kindly download this registration form, and fill up all the particulars. Please fax back to +6-03-6270-9993. Click here to download Registration Form (177KB).
  3. Call us to register. Tel: +6-03-6270-9883.
Notes:
This Training Programme is SBL Claimable *Subject to PSMB conditions.

Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)We Are An Approved Training Provider Under SBL Scheme With Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB/HRDF)